Το ελαιόδεντρο

[player id=1059]

Η πιο εκτεταμένη καλλιέργεια της Σάμου είναι η ελαιοκαλλιέργεια με έκταση 96.500 στρέμματα και 1.293.000 ελαιόδεντρα. Κατανέμεται ως εξής:  το 55,6% στις πεδινές περιοχές (0-200m), το 27,4% στις ημιορεινές (200-400m) και το…

Η ελιά στην αρχαιότητα

[player id=1069]

Η Olea Europea Sativa είναι το επιστημονικό όνομα του δέντρου της ελιάς. Είναι το δέντρο των χωρών της Μεσογείου, το κυρίαρχο δέντρο του ελληνικού τοπίου, ιερό σύμβολο και …