Κεντρική Μηχανή National

Αγγλικής κατασκευής και προέλευσης, με καύση ακάθαρτου πετρελαίου. Ήταν η κινητήριος δύναμη όλου του εργοστασίου. Είχε αντικαταστήσει το 1965 λόγω της μεγάλης φθοράς, τις δυο προηγούμενες μικρότερες μηχανές καύσεως πάλι ακάθαρτου πετρελαίου. Έδινε κίνηση στον κεντρικό άξονα με τις πολλές τροχαλίες, πάνω στις οποίες ήταν συνδεδεμένα με λουριά όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα της φάμπρικας.