Διαχωριστήρας

Ιταλικής κατασκευής και προέλευσης. Πολύστροφο μηχάνημα με 7500 στροφές το λεπτό. Διαχώριζε το λάδι από το νερό. Το λάδι με τα νερά μεταφέρονταν από τις βούτες με άντληση στον διαχωριστήρα. Αυτός με την φυγόκεντρο δύναμη διαχώριζε το νερό ως βαρύτερο στο εξωτερικό μέρος του τύμπανού του, ενώ το λάδι ως ελαφρύτερο διαχωριζόταν από το μέσον του τυμπάνου. Καθαρό πλέον διοχετευόταν στο ντεπόζιτο λαδιού. Η μέτρηση της οξύτητας καθόριζε και την ποιότητά του. Τέλος, γέμιζαν το λάδι στις λαδίκες ή στα δερμάτια, ζυγίζονταν και ήταν έτοιμο να μεταφερθεί με ζώα στο σπίτι του παραγωγού.