Άλλα Εκθέματα

Καζάνι Ζεστού Νερού
Πλάστιγγα
Διάφορα Εργαλεία
Δεξαμενή Αποθήκευσης Λαδιού
Καζάνι Ζεστού Νερού
Κεντρικός Άξονας Λειτουργίας
Πινακωτή Ψωμιού
Φούρνος
Λαδίκες Και Κιούπια